ODGOVOR SB-a NA DEMANT FUADA KASUMOVIĆA: Fakultet na kojem je doktorirala Vaša supruga je visokoškolska ustanova za obrazovanje medicinskih sestara i tehničara

Dakle, fakultet na kojem je doktorirala Mersija Kasumović nije, kako navodite sa nipodaštavanjem, "nekakav" fakultet nego visokoškolska ustanova za obrazovanje medicinskih sestara i tehničara

  • Mini market

  • 27. Jun. 2018  27. Jun. 2018

Za sada ćemo se osvrnuti samo na dio Vaše izjave koja glasi: "Gospođa Kasumović je doktorirala na državnom medicinskom fakultetu, a ne na nekakvom fakultetu na kojem se školuju medicinske sestre i tehničari..."

Dakle, prema javno dostupnim navodima, Vašoj supruzi odobrena je odbrana doktorata na 11. sjednici Senata, održanoj 5. decembra 2012. u Zenici i to na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Vaša supruga odbranila je doktorat 10. januara 2013., na Univerzitetu u Zenici na Zdravstvenom fakultetu.

Promovirana je u doktora "zdravstvenih nauka" 5. marta 2013., od strane tadašnjeg rektora, prof.dr.sc. Sabahudina Ekinovića.

Stoga, pregledom zvanične web-stranice: JU Kantonalni zavod za medicinu rada, gdje Vaša supruga obavlja dužnost direktorice ove ustanove, nalazimo na neistinit podatak i lažno predstavljanje da je doktorica Mersija Kasumović doktor medicinskih nauka („Prim.doc.dr. med.sci Mersija Kasumović"), što ne odgovara istini, jer je ona "doktor zdravstvenih nauka".

Takođe, želimo reći da fakultet na kojem je doktorirala Vaša supruga Mersija Kasumović nije, kako navodite sa nipodaštavanjem, "nekakav" fakultet nego visokoškolska ustanova za obrazovanje medicinskih sestara i tehničara.

Iz navedene dokumentacije potpuno je jasno da dr. Mersija Kasumović nije, kako navodite, doktorirala na "državnom medicinskom fakultetu", nego na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici.

O banjskom liječenju djece sa invaliditetom kao i o zemljištu koje spominjete, uskoro ćete dobiti adekvatan i istinit odgovor.

(S.B.)

Vezane vijesti

trenutak ...