BEĆIROVIĆ: "Nemamo pravo na apatiju, sa scene skidamo one koji nas vuku nazad"

Denis Bećirović, kandidat SDP-a BIH za člana Predsjedništva BIH iz reda bošnjačkog naroda u otvorenom intervjuu za portal Vijesti.ba govori o stanjuu kojem se država nalazi, te svojoj ideji kako sa dna krenuti ka površini i napraviti preokret. Otkriva šta bi bili njegovi prvi potezi u Predsjedništvu BIH, te zašto bi organizirao “bosansku kahvu“ sa svojim protukandidatima.

  • Politika

  • 03. Jul. 2018  

  • 12

U prvom dijelu intervjua, Bećirović govori i o podršci koju je dobio u BIH i iz dijaspore, spinovima kako će mu ta podrška naštetiti, te o dvojcu Dodik - Čović i realnim šansama da ovaj dvojac ne pobijedi u izbornoj utrci.


- U svojim istupima često govorite o borbi za pravedniju Bosnu i Hercegovinu. Koliko je ona danas daleko od pravedne države i šta namjeravate napraviti da se stanje promijeni?

Građani naše zemlje su svjesni da je država Bosna i Hercegovina u velikoj krizi i da smo trenutno daleko od pravedne i uređene države. Nepravda je prisutna o gotovo svim sferama našeg društva. Sve veće je socijalno raslojavanje na mali broj bogatih i veliki broj siromašnih, nacionalna neravnopravnost je prisutna u velikom dijelu države, vjerske zajednice nisu ravnopravne. Nepravdu generira i dejtonski Ustav BiH koji je normirao neprirodnu dominaciju nacionalne nad građanskom političkom opcijom. Ustav BiH, kao dio sporazuma iz Daytona, u tome je bio nekonzistentan. Ta nekonzistentnost proizilazi u brojnim ustupcima radikalnim etnokratskim opcijama koje i danas žele da razore nezavisnost, suverenitet i državnost Bosne i Hercegovine. Aneks 4 i prateće ustavno pravo obrazovali su sistem koji usporava demokratski i socijalni razvoj Bosne i Hercegovine i koji opstruira racionalna mjerila ljudskog uspjeha i konkurenciju znanja i stručnosti.

Državi Bosni i Hercegovini nasušno trebaju jednakost, ravnopravnost i solidarnost. Jednakost u obavezama, u pravima, u šansama, pred zakonom. Ravnopravnost među građanima, među narodima, među vjerskim zajednicama, među spolovima, među općinama, gradovima, kantonima i regijama. Solidarnost sa obespravljenim radnicima, sa borcima, sa penzionerima... Zalažući se za jednakost i ravnopravnost, u državnom Parlamentu Bosne i Hercegovine insistirao sam na: osiguranju ustavne ravnopravnosti za sve građane i narode, osiguranju zakonske ravnopravnosti za sve vjerske zajednice, osiguranju istinske ravnopravnosti za sve jezike i pisma. Zato s ponosom ističem da je državni Parlament BiH usvojio moj prijedlog koji se odnosi na osiguranje ravnopravnosti svih naroda, jezika i pisama.
Tonemo u beznađe

Smatram da nemamo pravo na apatiju, vrijeme je da se ispravimo i jasno podvučemo crtu. Umjesto da tonemo u dalje beznađe i besperspektivnost, svi zajedno trebamo početi ozbiljno raditi na zaustavljanju negativnih procesa. Oktobarski izbori su velika šansa da sa dna ka površini krenemo na pravi način i da sa scene defintivno uklonimo one koji nas vuku u nazadak. Sjeća li je se još neko strukturiranog dijaloga, reformske agende, britansko-njemačke inicijative, svih projekata koji su trebali biti poticaj za napredak Bosne i Hercegovine?

Godinama se u svakom javnom pa i privatnom istupu glasno zalažem za zemlju u kojoj će svi građani bez razlike na njihovu nacionalnu vjersku ili neku drugu pripadnost imati jednaka prava, obaveze i šanse. Radit ću i u budućnosti sve što je u mojoj moći da izgradimo pravedniju državu Bosnu i Hercegovinu, dakle državu koja nije skrojena po mjeri manjine ili pojedinaca, nego po mjeri većine građana Bosne i Hercegovine. Svjestan sam da na ostvarenju takvih ciljeva moramo raditi svi i upravo zbog toga je platforma koje se uporno držim - platforma okupljanja, integracije i povezivanja nasuprot svađi i daljnjim podjelama. Jer, očuvanje i razvoj evropske i pravedne Bosne i Hercegovine je strateški intreres i Bošnjaka, i Hrvata, i Srba, i svih drugih građana

Zajedno se moramo posvetiti izgradnji evropske, socijalne i pravedne države Bosne i Hercegovine. Bosanskohercegovačku državu možemo očuvati i razvijati samo ako, između ostalog, shvatimo:da država Bosna i Hercegovina mora biti prva u redosljedu krugova vrijednosti;da moramo biti politički proaktivni, a ne stalno pasivni, uspavani i u stanju iščekivanja na tuđe antibosanske inicijative; da moramo ojačati snage koje razumiju pojam državnosti, ali i poštuju nacionalne, vjerske i druge vrijednosti u našem društvu;da moramo ojačati državotvornu samosvijest kod svih građana i naroda naše zemlje jer je to jedan od preduslova za očuvanje naše države.

Nikada ne smijemo odustati od naše vizije da Bosna i Hercegovina postane stabilna, demokratska, multietnička i istinski jedinstvena država. Nikada!


Ili svi zajedno idemo naprijed ili ne ide niko


- Obzirom na nadležnosti Predsjedništva BIH, šta bi bile Vaše prve aktivnosti ukoliko biste u oktobru bili u prilici odlučivati u okviru tih nadležnosti?

Na državnom nivou moramo prestati sa beskorisnim svađama. Umjesto svađa moramo ozbiljno pristupiti svom poslu, u skladu sa svojim nadležnostima. Između ostalog, učinit ću sve što je u mojoj moći: da okupim i povežem što veći broj umnih i dobronamjernih ljudi, bez obzira na stranačku ili neku drugu pripadnost; da u budžetu BiH povećamo izdatke za kapitalne investicije, kao i da počnemo govoriti o razvojnoj i investicijskoj komponenti umjesto dosadašnjeg povećanja troškova samo za zaposlenike javnih institucija; da umjesto beskorisnih entitetskih i kantonalnih predstavništava u inostranstvu prednost damo ozbiljnoj ekonomskoj diplomatiji države Bosne i Hercegovine; da lobiram za stratešku modernizaciju Oružanih snaga BiH koja ima za cilj da u budućnosti odvrati sve one koji bi ugrožavali nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.

Mi moramo raditi ne od danas, nego od jučer. U startu treba imati na umu da je Predsjedništvo BiH kolektivni državni organ u kojem sjede tri izabrana predstavnika od kojih niko pojedinačno ne može samostalno donositi krucijalne odluke. Ali, mnogo je prostora za pozitivne inicijative i uporan individualni rad kako bi se druga dva člana animirala da podrže rješenja koja su pozitivna za svaki narod i svakog građanina Bosne i Hercegovine. U radu pokušavam biti pozitivan i ne ulazim u bilo kakav posao sa negativnim predrasudama pa tako vjerujem da ukrštanje ideja, argumenata, demokratska rasprava i istrajan rad mogu rezultirati pozitivnim rješenjima za našu domovinu. Ovo je zemlja vrijednih i pametnih ljudi koji zaslužuju bolji politički ambijent.

Jedana od mojh aktivnosti bit će usmjerena i na postizanje solidnih i konstruktivnih odnosa unutar Predsjedništva BiH kako bismo u okviru svog mandata, Ustava i zakona zajedno radili za dobrobit svih građana i naroda naše domovine Bosne i Hercegovine. Znam da to nije nimalo jednostavan cil,j ali uvjeren sam da ima prostora da se on ostvari čak i ako znamo da je Predsjedništo BiH samo jedna instanca na kojoj treba postići takvu atmosferu. Niko od nas nema pravo da se bori samo za jedan entitet, jednu političku opciju jer u Bosni i Hercegovini nema sreće jednih bez sreće drugih, trećih, četvrtih... Ili svi zajedno idemo naprijed ili ne ide niko, sviđalo se to nekome ili ne.

Dalje, od prvog dana činit ću sve da Predsjedništvo BiH bude državni organ vlasti koji djeluje proaktivno, a ne reaktivno kao što je to trenutno slučaj. Integracija u EU i NATO mora ostati imperativ vanjske i unutrašnje politike države Bosne i Hercegovine i na tome odmah moramo raditi kako bismo bar umanjili ono što je posljednjih godina propušteno na putu ka kandidatskom statusu u EU kao i na aktivaciji i provođenju MAP-a. I ovdje ću reći da ću se zalagati da se prve vanjskopolitičke aktivnosti usmjere prema našim ključnim partnerima - Washingtonu i Bruxellesu. Regionalna saradnja je također veoma važna za Bosnu i Hercegovinu,i tu ima dosta neodložnog posla kako bismo postigli međusobno uvažavanje, ravnopravnost i stvarno, a ne deklarativno poštivanje suvereniteta svih država. Dalje, Predsjedništvo BiH se od prvog dana rada mora mnogo aktivnije nego sada zalagati za pozicioniranje države Bosne i Hercegovine kada je posrijedi izbjeglička kriza. Kažem, puno je posla pred nama, od prvog dana.


Očekivana zabrinutost oponenata


- Dobili ste značajnu podršku drugih političkih projekata, organizacija i javnih ličnosti, pa čak i onih kojima lijeva ideja nije bliska. Da li bi podrška takvih opcija mogla u nekom omjeru umanjiti podršku unutar lijevih krugova?

Dijelom je očekivana zabrinutost nekih političkih oponenata za široku podršku koju svakodnevno dobivam. Ali, umjesto da padnem u zamku i komentiram takve "spinove", reći ću da sam kao kandidat za člana Predsjedništva BiH ponosan što je jedna od najvećih političkih grupacija u Evropskom parlamentu - Partija evropskih socijalista (PES) izrazila punu podršku mojoj kandidaturi i snažno pozdravila otvorenost prema svim građanima Bosne i Hercegovine i zagovaranje zajedničkog rada umjesto podjela. Za sada niti jedan kandidat u Bosni i Hercegovini nije dobio tako snažnu i otvorenu međunarodnu podršku. Predstavnici PES-a, koji okuplja 34 najveće stranke lijeve orjenatcije u Evropskoj uniji, su itekako dobro upućeni u politička zbivanja u Bosni i Hercegovini, i njih nije uplašilo okupljanje različitih političkih snaga i građana iza jednog kandidata za Predsjedništvo BiH. Naprotiv, PES je to pozdravio i ohrabrio.

Inače, podrška koja je uslijedila nakon što sam najavio da ću se i tokom kandidature nastaviti zalagati za izdizanje interesa države Bosne i Hercegovine iznad stranačkih i pojedinačnih i da ću nastojati objediniti što širi front građana kojima je dosta podjela i svađa u startu je zbunila vladajuće stranke, pa i ne samo njih. Iznenadio ih je kandidat koji okuplja sve političke snage i građane koji žele dobro ovoj zemlji i ubrzani put pema NATO i EU. Nadam se da će svi dobronamjerni u ovoj zemlji prihvatiti činjenicu da želim okupiti na jednom mjestu sve one koji ovu zemlju žele puno brže odvesti u pravcu reformi koje će značiti i obračun sa postojećim stanjem apatije i beznađa.

Podršku mojoj kandidaturi osim SDP-a BiH pružili su: A-SDA, Liberalno demokratska stranka, Tuzlanska alternativa, Brčanski demokratski pokret, Bosanskohercegovački slobodni demokrati, Bošnjački pokret, Srpsko građansko vijeće, veliki broj uglednih intelektualaca hrvatske, srpske, bošnjačke i drugih nacionalnosti, pa četiri gradonačelnika/načelnika iz Bosanske Krajine pri čemu niti jedan nije član SDP-a, sedam gradonačelnika/načelnika SDP-a BiH, udruženja Roma, udruženja iz dijaspore...


Snaga u dijaspori

- Podrška vam je stigla i iz dijaspore, što se do sada ovako javno nikada nije dešavalo. Kako to tumačite?

Naši građani iz dijaspore nisu zaboravili da sam, nakon višemjesečnih konsultacija sa njima, Parlamentarnoj skupštini BiH ponudio cjelovit tekst državnog Zakona o dijaspori BiH, ali i da je Predstavnički dom PS BiH izglasao, također, moju inicijativu da taj zakon bude rezultat rada Vijeća ministara BiH, a ne jednog poslanika. To je u ove 23 postdejtonske godine još uvijek jedini uspješan prijedlog o dijaspori koji je dobio podršku u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Proteklih dana se pojavio još jedan prijedlog državnog zakona o dijaspori i drago mi je da je jedan poslanik Parlamenta Federacije BiH postao dio procesa koji sam pokrenuo. Ostaje, naravno, i dalje potreba da se prevažna oblast dijaspore uredi zakonom iza kojeg stoji Vijeće ministara BiH koje će ga ponovno usaglasiti sa udruženjima iz dijaspore. Međutim, činjenica da je Vijeće ministara BiH državnom Parlamentu u proteklom mandatu ponudilo simboličan broj zakona je pokazatelj da je u narednom periodu pred nama ozbiljan rad ne samo na ovoj, nego i na nizu drugih tema. To nije uvijek najpopularniji način, ali izgleda da neke stvari moramo urediti pod jačim pritiskom, a Bosancima i Hercegovcima u dijaspori mogu obećati da će u meni uvijek i ubuduće imati postojanog saradnika u nastojanju da se njihova pozicija sistemski i definitivno uredi.

U tom smislu, nadam se da će i moj i najnoviji prijedlog biti od pomoći kako bi se pitanje uređenja odnosa sa dijasporom uvažilo kao jedno od razvojnih prioriteta Bosne i Hercegovine. U našoj dijaspori je ogromna snaga i ne iskoristiti je predstavlja ogroman i, tvrdim, za državu Bosnu i Hercegovinu nedopustiv luksuz.


Bosanska kahva za sve kandidate za Predsjedništvo

denis-becirovic-2

- Šta mislite da je Vaša prednost u odnosu na druge kandidate iz reda bošnjačkog naroda, one koji su već objavili svoje kandidature?

Smatram da je potrebno da u politici budemo što objektivniji. Ne želim, kao što to rade neki kandidati, da sebe hvalim a druge potcjenjujem. Uvažavam sve protukandidate i nisam do sada izgovorio niti jednu ružnu riječ o njima. Na pitanje šta su prednosti, slabosti i dosadašnji rezultati kandidata najbolje će odgovoriti građani 7. oktobra ove godine. Obećao sam da ću voditi izrazito pozitivnu kampanju i držat ću datu riječ. Moramo se takmičiti u nuđenju dobrih ideja i programa. Uostalom, godinama govorim pa ću i ovdje ponoviti da je ideja zdrave i jake države Bosne i Hercegovine iznad svakog pojedinca ili stranke. To važi i za svakog kandidata za Predsjedništo BiH.

Također, nije tajna da sam kandidat za člana Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda koji nije jednostranački kandidat. Javno sam rekao da račune neću polagati nijednoj političkoj stranci već građanima Bosne i Hercegovine. Svoju zadaću vidim u tome da okupljam i povezujem sve patriotske bh. snage. Nijedna bh. stranaka nema pojedinačno kapacitet da uspješno brani interese naše zemlje. To možemo samo zajedno i sa novom politikom. To možemo samo sa novom energijom i novim idejama.

U prvoj sedmici nakon izbora imam namjeru organizirati bosansku kahvu za sve kandidate za člana Predsjedništva BiH. I na taj način želim pokazati da sam čovjek dijaloga i okupljanja. Moramo uvoditi nove standarde u bh. politiku, a ne slijediti dosadašnje istrošene obrazce, formule i politike.


Realne šanse da Dodik i Čović ne budu u Predsjedništvu BIH


- Često se u javnosti govori o osovini Dodik-Čović i opasnosti koju taj dvojac predstavlja za državu. Ako bi taj dvojac sutra bio u Predsjedništvu zajedno sa Vama, kako biste postavili svoju politiku?

Prije izbora, sedmog oktobra ove godine, niko sa sigurnošću ne može reći ko će na kraju i biti članovi Predsjedništva BiH. Nemojmo potcjenjivati građane Bosne i Hercegovine jer će o tome, na osnovu toga šta su kandidati radili proteklih godina i šta namjeravaju raditi u budućnosti, odlučivati građani naše države. S druge strane, zašto favorizirati bilo kojeg pojedinca ako su realne šanse da niti jedan od dva kandidata koje ste spomenuli ne bude član Predsjedništva BiH.

Politika dijaloga, saradnje, kompromisa i čvrste ruke na branjenju temeljnih vrijednosti države Bosne i Hercegovine je moj izbor. Ne razmišljam o imenima ali vjerujem da će svako ko eventualno uz mene bude sjedio u Predsjedništvu BiH biti svjestan da u mom prisustvu neće imati apsolutno nikakvu priliku da radi bilo kakvu destrukciju države Bosne i Hercegovine.

Ono na čemu ću uvijek insistirati i što godinama javno govorim je da ko god bude izabran mora raditi u skladu s Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine na šta se, uostalom, i zaklinje prilikom preuzimanja dužnosti člana Predsjedništva BiH. Oni koji to eventualno ne budu činili suočit će se ne samo sa mojim otporom nego i sa nadležnim organima države Bosne i Hercegovine zaduženim za očuvanje ustavnosti i zakonitosti. Mogu vam navesti mnogo primjera da su se svi oni koji su potcijenivali snagu bosanskohercegovačke države prije ili kasnije našli u ulozi gubitnika. Neki su smijenjivani, neki suđeni i zatvarani, neki se i danas kriju po tuđim državama..., ali svi zajedno su pokazatelj da je država Bosna i Hercegovina mnogo jača nego što to neki pojedinci misle.


(vijesti.ba/SB)

loading...

Vezane vijesti

Komentari - Ukupno 12

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove redakcije Slobodna Bosna. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Redakcija zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara redakcija nije dužna obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

  1. Lista komentara
  2. Dodaj komentar

trenutak ...