DENIS BEĆIROVIĆ U TRAVNIKU: „Održanje trenutnog stanja generira dalje..."

„... podjele i nepovjerenje, ne smijemo dozvoliti dalji opstanak prakse po kojoj se djeca uče da su im stranci njihove prve komšije sa kojima se druže u svojim ulicama i mahalama“

  • Vijesti

  • 29. Avg. 2018  29. Avg. 2018

Kandidat za člana Predsjedništva BiH, dr. Denis Bećirović, u Travniku je poručio da „segregacija u školstvu mora biti dokinuta“:

„To mora biti učinjeno bez odlaganja. Političke elite moraju prestati okretati glavu pred brojnim presudama kojim je potvrđena diskriminatorna priroda našeg obrazovnog sistema. Presude se moraju provoditi, neovisno o pojedinačnim mišljenjima i željama.

Presudama je odgovornim instancama naloženo da uspostavi obrazovni sistem u kojem naša djeca uče zajedno, druže se i međusobno obogaćuju svojim različitostima“

Mora se uspostaviti obrazovni sistem u kojem su različitosti prigrljene i uvažene. To mora biti sistem u kojem se naša zajednička bosanskohercegovačka pripadnost, historija i kultura predstavlja istinito, kao naša zajednička vrijednost,“ dodao je Bećirović.

On je pojasnio da to znači da „u Bosni i Hercegovini obrazovni planovi i programi moraju biti usklađeni sa odredbama državnih okvirnih obrazovnih zakona i međunarodnih konvencija o zaštiti prava djeteta.

Bez izmjena obrazovne prakse i zakonodavstva u tom smjeru, nema ni pristupanja Evropskoj uniji. Važnije od toga, obaveza je odgovornog društva da građanima, a naročito djeci, omogući jednaku mogućnost uživanja temeljnih prava na cijeloj teritoriji države.

Ljudska prava, prava djeteta čije je kršenje potvrđeno sudskim presudama, ne mogu biti predmet trgovine i dogovaranja. Njihovo poštivanje je sveta obaveza“.

I... „Zato je presudno važno da Bosna i Hercegovina konačno provede presude o dokidanju diskriminacije u školstvu. Održanje trenutnog stanja generira dalje podjele i nepovjerenje.

Ne smijemo dozvoliti dalji opstanak prakse po kojoj se djeca uče da su im stranci njihove prve komšije sa kojim se druže u svojim ulicama i mahalama. Umjesto toga, našoj djeci moramo dati priliku da grade povjerenje i da uče jedni od drugih, jedni sa drugim,“ zaključio je Bećirović.

Pored prof. dr. Denisa Bećirovića, na promociji knjige „Država Bosna i Hercegovina u fokusu“ su govorili promotori Saša Magazinović, Jasmin Imamović, Zukan Helez, Ferid Buljubašić, doc. dr. Goran Behmen, Nerkez Arifhodžić, Lana Prlić i doc. dr. Benjamina Londrc.

(NAP)

loading...

Vezane vijesti

trenutak ...