PROFESOR SALIH SELIMOVIĆ UZBURKAO DUHOVE: „Bošnjaci nisu poseban narod, kako da budem Bošnjak, kada sam Srbin“!?

„Za istorijsku nauku nema dileme, većina muslimana u Raškoj oblasti, kao i u Bosni i Hercegovini su porijeklom Srbi, koji su sačuvali svoj jezik i običaje. To potvrđuje arhivska građa zapadne i istočne provinijencije, takođe, literature mnogih stranih i domaćih istoričara...

  • Društvo

  • 16. Sep. 2018  16. Sep. 2018

Posebno su tim dokazima bogati arhivi u Vatikanu, Veneciji, Beču, Dubrovniku, Konstantinopolju - Istanbulu, Peterburgu... Na osnovu svega ovoga, ne može se govoriti o Bošnjacima kao o nekakvom posebnom narodu, niti o posebnosti jezika“, kazao je za beogradske "Novosti" profesor Salih Selimović, istoričar iz Sjenice koji decenijama istražuje porijeklo muslimana na prostorima bivše Jugoslavije.

- Svi osvajači i okupatori radili su na tome da razbiju, usitne i srpski narod i njegovu državnu cjelinu, kako bi lakše održali svoju vlast. Strani faktor je posebno koristio vjersku različitost, jer su ljudi tu najosjetljiviji. Tačno je da su muslimani lutali u traženju svog novog identiteta, jer, prihvatanjem islama bili su odbačeni od svojih hrišćanskih sunarodnika, a i sami su se identifikovali s turskim okupatorom, mada to nisu mogli da budu ni po porijeklu ni po jeziku“, kaže profesor Selimović i dodaje:

„ To što u Sarajevu i Novom Pazaru ne žele da me čuju mnogo više govori o njima. Drugo saznanje, osim njihovog ličnog uvjerenja i mišljenja osim sopstvenog, za njih je neprihvatljivo. A mnogi znaju pravu istinu o svom porijeklu. Sam proces islamizacije nije bio tako jednostavan kako se često govori. Ima i mnogo neznanja oko toga šta je vjera, a šta je nacija. Te dvije istorijske kategorije često se poistovjećuju, što nekim političkim i vjerskim elitama odgovara kako bi na toj osnovi homogenizovali narod i to koristili za ostvarivanje svojih interesa. Oni se tada predstavljaju neukom narodu kao veliki vjernici i patriote. Mada je tu prisutan i naš poslovični inat.“

„Poslije konačnog osvajanja Stare Raške, Turci Osmanlije su taj prostor priključili takozvanom Skopskom krajištu. Osvojivši Bosnu, najveći dio nekadašnje Raške uključili su u Bosanski sandžak. Oko 1790. godine, od tog dijela Raške osnovali su Novopazarski sandžak, koji je prestao da postoji 1902., ali je u političko-diplomatskim manipulacijama Austrougarske, Turske, Njemačke ostao u upotrebi samo Sandžak za ovaj pomenuti prostor“, kazao je Selimović za Novosti.

Profesor Salihović tvrdi i kako je dokazao i svoje srpske korijene, ističući ih više puta: "Ne mogu da budem ono što nisam, kako da budem Bošnjak kad sam Srbin?!"

trenutak ...