Faris Vehabović novi sudija Suda za ljudska prava u Strasbourgu

Vehabović je izabran za sudiju u devetogodišnjem mandatu koji počinje u roku od naredna tri mjeseca

  • Hronika

  • 03. Okt. 2012  

Drugog dana redovnog jesenjeg zasjedanja koje je počelo ove sedmice, Parlamentarna skupština Vijeća Evrope (PACE) izabrala je sudiju Ustavnog suda Federacije BiH Farisa Vehabovića za sudiju Evropskog suda za ljudska prava iz BiH.

Vehabović je prije dolaska na Ustavni sud FBiH krajem 2007. godine, od 2001. godine radio kao registar u Ustavnom sudu BiH, a četiri godine ranije bio je pravnik u Uredu Ombudsmena za ljudska prava za BiH. Magistrirao je na Interdisciplinarnim postdiplomskim studijima Univerziteta u Sarajevu (organiziranim u saradnji sa Bolonjskim univerzitetom i London School of Economics) i autor je knjige Odnos Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Vehabović je, dobivši apsolutnu većinu glasova, (107 glasova u odnosu na preostala dva kandidata Jasminu Džumhur 48 koja je dobila glasova i Dragomira Vukoja 29) izabran za sudiju u devetogodišnjem mandatu, koji počinje ne kasnije od tri mjeseca od dana izbora.

Suci se biraju u PACE sa liste od tri kandidata koje nominira svaka država koja je ratificirala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

Predsjedništvo BiH utvrdilo je listu kandidata za izbor sudije u ime BiH u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, prije junskog zasjedanja PACE, a u to vrijeme troje kandidata koje je Predsjedništvo odabralo su pored Vehabovića, sudija Ustavnog suda Federacije BiH, Dragomir Vukoja, sudije Suda BiH, bila i Mirsa Muharemagić, savjetnica u Misiji BiH pri Vijeću Evrope koja je kasnije povukla kandidaturu. (D.S)

trenutak ...