Bosna i Hercegovina, zemlja lažnih diploma

Šef tuzlanske kantonalne inspekcije Besim Duraković plagirao magistarski rad?

  • Mini market

  • 02. Mar. 2013  

Tuzlanski Univerzitet ovih dana trese novi skandal. Naime, u javnost su isplivali dokumenti kojima se dokazuje kako je Besim Duraković, šef tamošnje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, prepisao rad kojim je magistrirao na ovom Univerzitetu.

Riječ je o radu koji je kandidatkinja Snežana Vučković branila 2005. godine u Beogradu na tamošnjem Ekonomskom fakultetu 2005. godine. Rad pod naslovom Javni sektor u zemljama u tranziciji Vučković je odbranila pod mentorstvom profesora Božidara Cerovića. Pet godina kasnije, na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, Duraković brani magistarski rad naslovljen sa Inspekcijski nadzor u funkciji povećanja efikasnosti javnog sektora u F BiH.

U dokumentima koji su u posjedu SB, čak i površnim čitanjem može se vidjeti kako su kopirane cijele rečenice i pasusi. No, i pored toga komisija pred kojom je „branjen“ rad, odlučila je da Durakovića promovira u magistra. Inače, Duraković je javnosti postao poznat nakon što je tuzlanski portal Tip objavio video snimak njegove sulude vožnje prilikom jutarnjeg odlaska na posao, ali i nešto ranije, kada je nekoliko radnika Inspekcije na čijem je čelu protiv njega podnijelo prijavu u kojoj tvrde da se na njih “konstantno vrši pritisak” te da Duraković “maltretira sve one koji žele obavljati posao na zakonom propisan način”.

Slučaj plagijata prijavljen je i rektoru tuzlanskog Univerziteta Enveru Haliloviću. U svom odgovoru rektor Halilović je, između ostalog, kazao kako ne može nekog nazvati plagijatorom bez provođenja postupka kojim će se to dokazati.

„Mora se provesti procedura koju vodi Univerzitet, odgovorni ljudi, u ovom slučaju rektor i dekan Ekonomskog fakulteta. Ja mogu imati svoje mišljenje o svemu ovom, i imam ga, ali civilizacijske, ljudske pravne i Božje norme obavezuju me da ne sudim nikome bez svjedoka, dokaza, postupka u kojem će dokazati da nešto jeste ili nije“, tvrdi Halilović i nastavlja: „Apsolutno nema govora da ja donosim presudu, da uzmem, kako kažete, dokumente koje ste mi dostavili u ruke, da pozovem novinare i da kažem taj i taj čovjek je takav i takav. Ja Vas pitam, kakvi su to ljudi i profesori koji nisu u stanju da javno saopšte svoje stručno mišljenje i svoju ocjenu do koje su došli na osnovu, u tom momentu, raspoloživog materijala, odnosno činjenica. Od koga i zbog čega se oni mogu plašiti ili suzdržavati u tome? Njihovu zakonsku, profesionalnu, stručnu obavezu prebacujete meni.

Oni su u svakom pogledu dužni da se izjasne o ovom slučaju.

Profesori koji su napisali pozitivan, hvalospjevan referat o magistarskom radu, čijom jednoglasnom odlukom i na odbrani istog je stečena diploma magistra, ne mogu zbog svog profesionalnog i moralnog digniteta šutjeti. Oni treba zbog sebe da utvrde pravo stanje stvari i da kažu svoj stav: taj čovjek nas je prevario, njegov rad nije njegovo djelo itd. Ako utvrde i ocijene da je rad plagijat, dekan je dužan da pokrene proceduru oduzimanja titule. Ne može se u ovom ni bilo kojem mogućem istom slučaju ništa dogoditi bez izjašnjenja komisije pred kojom je rad odbranjen i stečena diploma. Pretpostavimo teorijski da ja donesem odluku o oduzimanju diplome a onda komisija protestira zašto sam i kako to uradio.“

U svom odgovoru Halilović zaključuje: „Kažete 'nisu svi profesori lopovi'. Ja se ne slažem s vama da nisu svi, vi time tvrdite da neki jesu. Vjerovatno da znate koji su profesori lopovi a koji nisu, te na osnovu toga zaključujete da nisu svi lopovi. Ja mislim da nijedan profesor nije lopov. Koliko je meni poznato, nijednom profesoru Univerziteta nije dokazano da je ili da je bio lopov.“ (N.H.)

loading...

trenutak ...