DODIK TROŠI KAO DA SUTRA NE POSTOJI: Javni dug RS svakog dana se povećava za 2 miliona KM!

Na kraju 2018. godine, Republika Srpska će na ime javnog duga u apsolutnom iznosu biti za oko 900 miliona KM zaduženija od Federacije BiH, a u relativnom iznosu za oko 110 posto!

  • Ekonomija

  • 29. Avg. 2018  29. Avg. 2018

Federalna vlada pohvalila se početkom godine informacijom o smanjenju javnog duga u protekloj godini za oko 632 miliona KM, a slična projekcija postavljena je i u 2018. godini, na kraju koje bi javni dug Federacije BiH trebao pasti ispod 5 milijardi KM.


Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH (spoljni i unutrašnji) je na dan 31.12.2017. godine iznosio 5.6 milijardi KM, a predviđa se da će na kraju 2018. godine iznositi 4,8 milijardi KM, što će značiti da će učešće javnog duga u BDP-u pasti ispod 25 posto!

U isto vrijeme iz manjeg bh. entiteta stižu najave suprotnog trenda. Prema projekcijama Ministarstva finansija RS-a, ukupan dug manjeg entiteta na kraju 2018. godine iznosiće 5,68 milijardi KM, i biće za oko 720 miliona KM veći u odnosu na isti period godinu ranije.

Na taj način, dug RS-a u apsolutnom iznosu biće za oko 900 miliona KM veći od ukupnog duga Federacije BiH, dok će u relativnom odnosu zaduženost RS-a biti veća za oko 110 posto u poređenju s Federacijom BiH.

U Informaciji o makroekonomskim pokazateljima RS, koju je izradilo Ministarstvo finansija, navedeno je da je ukupan dug RS na kraju prvog kvartala ove godine iznosio 5,38 milijardi KM, što znači da je za samo tri mjeseca povećan za oko 420 miliona KM (sa 4,96 na 5,38 milijardi KM).

Ako se ostvare zacrtani ciljevi dva entiteta, situacija će biti slijedeća: dug Federacije BiH svakog dana u godini smanjivat će se za oko 1,8 miliona KM, dok će dug Republike Srpske svakog dana u godini rasti za dodatnih 2,1 miliona KM!

(A.M.)

loading...

trenutak ...