Impressum

SLOBODNA BOSNA - nezavisni informativni portal

IZDAVAČ: Pres-Sing d.o.o.

Glavni i odgovorni urednik: Senad AVDIĆ

Predsjednik Upravnog odbora: Asim METILJEVIĆ

Direktor: Erbein REŠIDBEGOVIĆ

Novinari: Suzana Mijatović, Mirha Dedić, Mirsad Fazlić, Dino Bajramović, Danijal Hadžović, Mario Iličić

Lektor: Sedina LONČARIĆ

Sekretar redakcije, marketing i prodaja: Edina MUŠOVIĆ

Fotografija: Milutin STOJČEVIĆ

 

Telefaks: 033 444-895

Telefoni: 033 444-041, 033 262-630

Adresa: Čekaluša čikma 6, Sarajevo

E-mail: info@slobodna-bosna.ba

 

Transakcijski računi:

1610000015710034, Raiffeisen BANK

3060510000025213, HYPO ALPE-ADRIA-BANK

1820000000147912, BOR Banka

1370426001144455, Moja banka

 

"Slobodna Bosna" upisana je u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednim brojem 522, Mišljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.

 

PDV broj: 200333040003

trenutak ...