Impressum

SLOBODNA BOSNA - nezavisni informativni portal

IZDAVAČ: Bosna.ba d.o.o.

Glavni i odgovorni urednik: Senad AVDIĆ

Direktor: Mirha DEDIĆ

Novinari: Mirha DEDIĆ, Dino BAJRAMOVIĆ, Mario ILIČIĆ, Samir BEGOVIĆ, Darko OMERAGIĆ, Maja RADEVIĆ, Sanela GOJAK, Semra HODŽIĆ

Fotografija: Samir SALETOVIĆ

Sekretar redakcije: Aida PETROVIĆ

 

Telefaks: 033 444-895

Telefoni: 033 444-041, 033 262-630

Adresa: Musala 1, Sarajevo

E-mail: info@slobodna-bosna.ba

 

Transakcijski račun:

1340011120691613, ASA Banka

 

ID broj: 4203267270000

 

"Slobodna Bosna" upisana je u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednim brojem 522, Mišljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.

trenutak ...