DENIS ZVIZDIĆ OTVORENO: "U SDA moramo zaustaviti pritoke koje donose prljavu vodu, POSTOJE DVIJE DOMINANTNE grupe problema..."

Smatram da postoje dvije dominantne skupine problema s kojima se SDA suočava: problemi koje proizvode koalicioni partneri i problemi koje uzrokuju nekompetentni i neodgovorni stranački kadrovi. Najveći dio problema dolazi iz prve skupine, dakle od koalicionih partnera i ukupnih političkih odnosa u BiH. SDA ne može na stalnu produkciju takvih „koalicionih“ problema utjecati na njihovom izvoru, ali ih može otkloniti, zaustaviti ili promijeniti.

  • Politika

  • 13. Jun. 2020  13. Jun. 2020

  • 12

Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) u intervjuu za Fokus.ba govori o aktuelnoj situaciji u zemlji, naročito reakcijama vlasti tokom vanredne situacije, zloupotrebama pri javnim nabavkama, stanju u pravosuđu, o aferama koje potresaju SDA, kao i o gotovo zaboravljenom evropskom putu BiH.

Posljednjih mjeseci zbog pandemije korona virusa i posljedica izazvanih tom situacijom, Bosna i Hercegovina proživljava i u političkom i u ekonomskom smislu jedan od najtežih perioda nakon agresije na našu zemlju. Kao član Kolegija Predstavničkog doma PSBiH smatrate li da je Parlament BiH mogao dati veći doprinos u borbi protiv pandemije?

Parlamentarna skupština BiH, kao najviši zakonodavni organ Bosne i Hercegovine koji donosi zakone, odobrava budžet, daje saglasnost za ratifikaciju međunarodnih ugovora i odlučuje o drugim pitanjima neophodnim za provođenje njenih ovlaštenja, je u borbi protiv pandemje mogla djelovati na dva načina: kroz podršku zakonima i ekonomskim mjerama i projektima koje je u parlamentarnu proceduru trebalo dostaviti Vijeće ministara BiH, što se nije dogodilo, jer do sada iz Vijeća ministara BiH prema Parlamentarnoj skupštini BiH nije upućen niti jedan materijal te vrste, ili putem prijedloga zakona, mjera i inicijativa upućenih od strane poslaničkih klubova ili pojedinačnih zastupnika, koje smo imali na svakoj sjednici, i što uglavnom bude prihvaćeno u Predstavničkom ali nažalost, ne i u Domu naroda. Dobar primjer je neusvajanje u Domu naroda izmjena i dopuna niza zakona i inicijativa, poput zakona o PDV-u, koje su imale za cilj da pomognu realnom sektoru u saniranju posljedica pandemije.

Opći dojam u javnosti je da Vijeće ministara BiH uz izuzetke pojedinih ministara čiji je rad bio vidljiv tokom vanredne situacije nije pokazalo neke konkretne rezultate rada . Kako Vi, kao donedavni predsjedavajući Vijeća ministara čiji je rad bio na meti kritika i opozicije i Parlamenta BiH ,a koji je mora se priznati u odnosu na aktuelni sazuv državne vlade bio daleko učinkovitiji i revnosniji, ocjenjujete dosadašnji rad i ponašanje tokom pandemije državnih ministara i predsjedavaućeg Vijeća ministara Zorana Tegeltije?

Najbolji odgovor na vaše pitanje je začuđujuća i zabrinjavajuća činjenica da je VM BiH jedina vlada u regionu, evropi i svijetu koja nije usvojila bilo kakav set zdravstvenih i ekonomskih mjera za jačanje javnog zdravlja stanovništva i sanaciju ekonomskih šteta izazvanih pandemijom.

Ali, po mom dubokom ubjeđenju, suština problema nije u personalnom sastavu, jer su većina članova Vijeća ministara BiH profesionalci sa velikim radnim iskustvom, nego u činjenici da se procesi vode i usmjeravaju iz stranaka koje ne žele jaku, stabilnu i funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, u osnovi ovakvih blokada, kojima se entitetski, pa čak i kantonalni nivo nastoji nametnuti državnom, su projekti slabljenja državotvornih kapaciteta BiH, kontinuirani pokušaji dezintegracije i svođenja BiH na geofrafski pojam.

Takvi projekti naravno, neće uspjeti, jer su probosanske snage dovoljno jake da to spriječe, ali ovakvo stanje jednopartijskih opstrukcija i ucjena, koje dominantno dolaze iz bh entiteta RS, će i dalje mrcvariti institucije i građane BiH, pozitivni ekonomski, društveni i kohezioni procesi će biti sputavani, podrška euroatlantskim integracijama deklarativna dok će nažalost, bosnofobična i nacionalistička retorika, posebno u predstojećem predizbornom vremenu, ponovo biti dominantna.

GAŠENJE RADNIH MJESTA

Veliki broj ljudi u BiH zbog pandemije je ostao bez posla, mnogi su na rubu egzistencije i u strahu da će se trend gašenja radnih mjesta nastaviti. Mnogi nisu zadovoljni donesenim mjerama i ne vide u njima dugoročno rješenje problema. Kakve su Vaše procjene kada je u pitanju oporavak ekonomije i da li se i šta moglo bolje uraditi da se ublaže posljedice pandemije na privredu?

BiH, kao i druge zemlje svijeta, nije bila spremna za ovakvu krizu. Pandemija je na vidjelo iznijela strukturalne i očito dugoročne probleme ekonomije u BiH. Umjesto projiciranog ekonomskog rasta BiH od preko tri posto u 2020. godini, sa velikom sigurnošću se može očekivati veliki pad BDP-a.

Istovremeno, prihodi od indirektnih poreza su u prvih pet mjeseci 2020. godine manji za 325 miliona KM ili 10,14 posto u odnosu na isti period 2019. godine, dok je Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH u prvih pet mjeseci 2020. privredi vratila 100 miliona KM manje nego u istom periodu 2019. godine. Izvoz iz BiH je u prvom kvartalu 2020. smanjen za 150 miliona KM, dok je uvoz smanjen za 340 miliona KM. Hiljade ljudi su ostale bez posla. Privrede naših ključnih vanjskotrgovinskih partnera su u recesiji, privreda Njemačke je u prva tri mjeseca ove godine pala za 2,2 posto, slična ili još teža situacija je i u Austriji, Italiji, Nizozemskoj, Turskoj kao i u zemljama našeg regiona.

Dakle, ekonomski tokovi su usporeni ili prekinuti, najavljuje se i drugi val pandemije i situacija je vrlo ozbiljna. Zbog toga je bilo za očekivati da će svi izvršni nivoi vlasti: općine, kantoni, entiteti i država donijeti brze, efikasne i dugoročne mjere za oporavak ekonomije.

Neki su to, kao što je Vlada FBiH, kao i pojedini kantoni ili općine i uradili, sa određenim nedostacima zbog nedovoljnog učešća stručne i  akademske zajednice, ali većina nije. Mislim da su sada prioritet rebalansi budžeta sa fokusom na zaštitu najranjivijih socijalnih kategorija, pomoć poslodavcima i očuvanje radnih mjesta i, što je posebno važno, povećanje javne potrošnje i očuvanje obima i dinamike investicija.

Građani BiH su posebno ogorčeni i frustrirani činjenicom da je tokom pandemije dolazilo do zloupotreba prilikom javnih nabavki . Naročito su pažnju javnosti izazvali način nabavke respiratora u FBiH i pokretne bolnice u entitetu Republika Srpska, međutim brojne su i mnoge druge sumnjive nabavke čiji značaj nikako nije manji zbog činjenice da nisu bile možda toliko eksploatisane u medijima. Kakav je Vaš stav o ovim pojavama  zloupotreba?

Bilo kakve zloupotrebe, u generalnom smislu, a posebno u vrijeme pandemije kada imamo veliki broj umrlih i kada su građani u strahu za svoje i zdravlje i živote svojih porodica i prijatelja su nedopustive, ne samo sa aspekta zakona nego i sa aspekta morala i solidarnosti, i zbog toga planeri i izvršioci takvih protivzakonskih i antimoralnih aktivnosti moraju biti otkriveni i sankcionisani.

Evidentno je da reakcije pravosudnih institucija na pojave zloupotreba pri javnim nabavkama medicinske opreme nisu bile iste u istim slučajevima zloupotreba i da za neke od afera u FBiH jeste pokrenuta istraga u Tužilaštvu BiH, a za one u RS, nije.

Vrlo brzo je zbog toga  istraga o respiratorima postala predmetom političkih prepucavanja između prvenstveno SDA i HDZ-a, pa se tako ona brzo, ponovo iz SDA pretvorila u priču o „napadima na Bošnjake“ i pokušaj da se SDA eliminira iz Vlade FBiH. Međutim, pri glasanju za smjenu Fadila Novalića, premijera FBiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, upravo je HDZ bio protiv te smjene.

Kakva su Vaša saznanja i mišljenje o nabavci 100 respiratora i svemu onome što je uslijedilo nakon što su novinari objavili priču o toj nabavci i stojite li i Vi iza saopćenja odaslatih u javnost iz SDA nakon što je Tužilaštvo BiH bilo predložilo pritvor za gospodina Novalića?

Prije svega, želim dati punu podršku profesionalnom i slobodnom radu novinara. Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, kao odgovor mogu ponoviti zaključak Predsjedništva SDA kojim smo pozvali nadležne pravosudne institucije da što prije okončaju istragu o spornoj nabavci respiratora, u skladu sa zakonom i bez političkih i medijskih utjecaja, kako bi se utvrdila puna istina i sankcionisalo svako kršenje zakona za koje se utvrdi da se desilo.

Kakve su Vaše procjene, hoće li ove godine biti lokalnih izbora, smatrate li Vi da se mora sve učiniti da izbori budu održani, kome ne odgovara da izbori budu održani i zašto još uvijek nije usvojen Zakon o budžetu za 2020. godinu? Mogu li izbori biti održani uključujući one u Mostaru o čemu su ovih dana intenzivirani pregovori, ukoliko budžet ne bude usvojen i ukoliko, a što se već moglo čuti u javnosti,  međunarodna zajednica osigura sredstva za njihovo održavanje?

Izbori su jedan od osnovnih postulata demokratije, jer predstavljaju najslobodniji i najvjerodostojniji izraz volje građana koji kroz implementaciju izborne volje imaju mogućnost učešća i utjecaja na organizaciju političkog života. Zbog toga je od krucijalne važnosti, a to je i zvanični stav SDA, da lokalni izbori budu održani, posebno u Mostaru čiji građani napravedno više od decenije čekaju taj „praznik demokratije“ i konačno stavljanje u punu funkciju ekonomskih, investicionih, turističkih, kulturnih, obrazovnih, sportskih i društvenih potencijala Mostara i čitave regije.

Predstavnički dom je usvojio zaključak kojim se nalaže Vijeću ministara  BiH da osigura potrebna sredstva za održavanje izbora, dok je predsjedavajući Vijeća ministara  dao „garanciju“ da će sredstva biti osigurana, ili usvajanjem budžeta institucija BiH ili, prema njegovoj izjavi, posebnom odlukom Vijeća ministara BiH.

Sredstva dakle, ne bi trebala biti upitna, a brzo ćemo se uvjeriti i u  vjerodostojnost političkih izjava, kao i u tačnost analiza koje nagovještavaju da nije problem u novcu nego u nastojanju da se kroz blokadu održavanja lokalnih izbora ostvare neki drugi politički ciljevi. Mislim da i predstavnici međunarodne zajednice moraju biti svjesni ovakvih antidemokratskih namjera i politika i na vrijeme reagovati kako bi sačuvali vladavinu prava i principe demokratije.

STANJE U SDA NIJE IDEALNO

Sve češće visoki zvaničnici SDA kritikuju stanje i odnose u SDA, naročito nakon objave audio snimka u vezi s izborom predsjednika KO SDA Sarajevo, slučaju u javnosti poznatom kao „afera Asim“ . Vi ste među onima koji su prvi javno osudili ponašanje aktera sa snimka, a sada ste izabrani na čelo komisije SDA koja bi se trebala baviti s tim problemom. Šta će biti Vaš posao i hoće li ta komisija sarađivati s Tužilaštvom KS koje se prema nekim informacijama već bavi s tim slučajem. Očekujete li Vi da ova afera dobije pravosudni epilog i koliko je to važno za SDA?

Komisija, čiji sam i ja član, nema nadležnost niti mandat da se bavi, kako vi kažete „aferom Asim“, niti da u tom smislu sarađuje sa Tužilaštvom KS. Zadatak komisije je da utvrdi stanje u KO SDA Sarajevo sa aspekta ukupnog funkcioniranja i efikasnosti u donošenju političkih odluka, utvrđivanju politika i strateških pravaca djelovanja, odnosno vođenja procesa u skladu sa kongresnim, kantonalnim i općinskim dokumentima i platformama, te da predloži rješenja koja mogu povećati nivo potrebne kompaktnosti i efikasnosti.

Nakon što je Fahrudin Radončić dao ostavku, izvjesno je da će novog ministra sigurnosti predložiti SDA i da će to biti Selmo Cikotić. Šta vi mislite o tom prijedlogu?

Mi smo bili svjedoci da je gospodin Radončić vrlo odgovorno i uspješno obavljao funkciju ministra sigurnosti BiH, da je bio najangažovaniji ministar u VM BiH i na domaćoj i na međunarodnoj sceni, i žao mi je što je dao ostavku.
Kao što je javnost već obaviještena, SDA je u međuvremenu, na mjesto ministra sigurnosti BiH kandidovala gospodina Selmu Cikotića, kao istaknutog i cijenjenog člana SDA koji posjeduje prepoznatljiv integritet, bogato iskustvo i potrebna znanja i vještine, i za kojeg smo sigurni da će uspješno odgovoriti izazovima i problemima sa kojima će se suočiti u svome mandatu.

Iako pojedinci iz SDA koji javno kritikuju trenutno stanje u SDA , ipak negiraju da u toj stranci ima podjela i više struja, kako Vi ocjenjujete stanje u SDA i smatrate li da ovaj put kojim ide SDA može državu odvesti u Evropsku uniju i omogućiti građanima bolji i mriniji život?

SDA je nedavno proslavila 30 godina svog postojanja. Taj podatak najbolje govori o njenoj snazi, dobroj organiziranosti i dugovječnosti, o mudrosti, viziji i izvanrednom osjećaju za potrebe države i naroda koje je imao njen osnivač rahmetli Alija Izetbegović, kao i o kvalitetno definisanim razlozima njenog nastanka i ciljevima za koje se zalaže. SDA je najveća i najznačajnija politička partija u BiH, sa izrazitim državotvornim karakterom, lider je najznačajnijih procesa i zbog toga sve što se dešava unutar i oko SDA privlači veliku pažnju javnosti i posebno političkih protivnika.

Naravno, stanje u stranci nije idealno, jer je potpuno normalno da se tako velika stranka kao što je SDA, koja je istovremeno i član vladajućih koalicija na svim nivoima, suočava sa svakodnevnim problemima, ali mogu kazati da unutar stranke nastojimo da kroz argumentirane dijaloge dođemo do najboljih rješenja, a da li, i koliko u tome uspijevamo je pitanje na koje će odgovor na izborima dati građani.

Smatram da postoje dvije dominantne skupine problema sa kojima se SDA suočava: problemi koje proizvode koalicioni partneri i problemi koje uzrokuju nekompetentni i neodgovorni stranački kadrovi. Najveći dio problema dolazi iz prve skupine dakle, od koalicionih partnera i ukupnih političkih odnosa u BiH. SDA ne može na stalnu produkciju takvih „koalicionih“ problema utjecati na njihovom izvoru, ali ih može otkloniti, zaustaviti ili promijeniti. Ali, na izvor druge skupine problema SDA može utjecati u potpunosti, jer je to pitanje stranačkih procedura i odnosa. Mislim da je ključno da sačuvamo čistoću i bistrinu rijeke koja se zove SDA tako što ćemo zaustaviti svaku pritoku koja donosi „prljavu vodu“ u vidu nekompetentnih, neobrazovanih i neodgovornih, a agresivno ambicioznih i podanički orijentisanih pojedinaca.

PRAVOSUĐE MORA BITI NEOVISNO

Nedavno je s radom počela komisija Predstavničkog doma koja bi se trebala baviti radom i stanjem u pravosuđu. Kakva su Vaša očekivanja od te komisije i smatrate li da ona može doprinijeti poboljšanju stanja u pravosuđu BiH čiji je rad godinama obilježen aferama i pričama o sprezi s pojedinim politikama i političarima kao i selektivnom „dijeljenju pravde“ ?Kako osloboditi pravosuđe od bilo čijeg političkog utjecaja?

Svi se slažemo da pravosuđe treba biti potpuno neovisno i depolitizirano, te da u svom djelovanju ne smije postupati selektivno. Ali zašto izmišljati „toplu vodu“ kada imamo izvanredne primjere i prakse iz razvijenih demokratskih zemalja, čiju pravnu stečevinu, poštujući određene domaće specifičnosti, treba preuzeti i implementirati u ustavno-pravni poredak BiH. Dobra osnova za reformu pravosudnog sistema je i Priebeov "Izvještaj eksperta o stanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini" koji je rezultat inicijative EU za pojačano praćenje vladavine prava u BiH, a u okviru Mišljenja Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU. 

Ozbiljno upozorenje je stiglo VSTV-u iz Evropske komisije kad a je u pitanju podrška reformi pravosuđa. Kako ste Vi shvatili to upozorenje koje Milan Tegeltija minimizira , baš kao što je minimizirao svoju ulogu u aferi „Potkivanje“, koja nije dobila nikakav pravosudni epilog,a kojoj smo svi svjedočili uvidom u video snimak koji se još prošle godine pojavio u javnosti,a on je uprkos tome još na čelu VSTV-a.

Mislim da je svima jasno da mora doći do reforme pravosuđa u BiH, kojom će se obezbijediti potpuna neovisnost pravosuđa, striktna primjena zakona i procesuiranje svih krivičnih djela u svakom dijelu BiH. Koliko znam, u programu rada resornog ministarstva pravde i Vijeća ministara BiH je planirano usvajanje izmjena i dopuna ili potpuno novih zakona iz oblasti pravosudnog sistema BiH. Isto tako, i Evropska unija je pozvala pravosudne institucije i sve nosioce pravosudnih funkcija da se odmah počnu baviti nalazima Pribeovog Izvještaja i odgovarajućim ključnim prioritetima koji su identifikovani u Mišljenju Komisije.

Zbog pandemije i brojnih drugih problema evropski put BiH gotovo niko i ne spominje. Kakva su Vaša očekivanja i procjene koliko će aktuelna situacija i dešavanja usporiti taj put i šta je u ovom segmentu prioritet vlasti?

Evropski put BiH, uz NATO integracije, spada u red dva najvažnija vanjskopilitička prioriteta. EU integracije nemaju alternativu, to jeste i mora ostati ključno opredijeljenje Bosne i Hercegovine jer je, u konačnici, to izraz volje i želje skoro osamdeset posto građana naše domovine. Aktuelna politika stalnih blokada i ucjena od strane onih koji u procesu EU integracija države BiH, suprotno evropskoj praksi, žele ishoditi “poseban” status entiteta ili kantona, je nažalost, značajno usporila evropski put, pa smo iz najuspješnijeg i najproduktivnijeg perioda koji je trajao skoro četiri godine, od 2015. do 2019., kada je BiH bila prepoznatljiva po ostvarenom napretku i stečenom kredibilitetu, došli u trenutnu fazu stagnacije i gubitka povjerenja.

Problem je u deklarativnom a ne iskrenom opredijeljenju za evropski put BiH koji donosi vladavinu prava, sigurnost i ekonomski prosperitet. U BiH je jasna podjela na proevropski orijentirane stranke, kojima pripada SDA i koje u potpunosti prihvataju pravnu stečevinu EU i one koji bi EU direktive i normative prihvatali selektivno. To se najbolje vidi u odnosu prema prioritetima iz Mišljenja EK za BiH. Dok SDA bezuvjetno prihvata sve prioritete i preporuke iz mišljenja, i spremna je učestvovati u njihovoj brzoj realizaciji, HDZ i SNSD ih prihvataju selektivno i bez namjere da se isti brzo implementiraju, posebno presuda Sejdić-Finci, ili uspostava Vrhovnog suda BiH kojem bi bilo povjereno da osigura dosljedno tumačenje prava u cijeloj Bosni i Hercegovini; ili uklanjanje prava veta u procesu donošenja odluka, u skladu s acquis-em, ili garantovanje slobode izražavanja medija i zaštita novinara, itd. Ako želimo oživiti, ponovo pokrenuti i unaprijediti EU put BiH, prioritetni zadatak je da Vijeće ministara BiH, kao i drugi ustavno povezani nivoi vlasti, započnu, ubrzaju i finaliziraju mjere i aktivnosti iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta, koji je usvojen u 2019. godini.

loading...

Vezane vijesti

Komentari - Ukupno 12

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove redakcije Slobodna Bosna. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Redakcija zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara redakcija nije dužna obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

  1. Lista komentara
  2. Dodaj komentar

trenutak ...