DENIS ZVIZDIĆ ZA SB: "Naredni mandat mora biti obilježen masovnim radovima na izgradnji saobraćajne, energetske i digitalne infrastrukture, novim bescarinskim i industrijskim zonama, IT parkovima..."

"Odnos nebrige vladajuće koalicije SNSD-HDZ-SDA na državnom nivou možda najbolje ilustruje činjenica da su u VM BiH kao i u Domu naroda BiH blokirani svi zakoni i inicijative, od smanjenja PDV-a na osnovne životne namirnice do smanjenja akciza i carinske stope na gorivo", kaže Zvizdić.

  • Politika

  • 24. Sep. 2022  24. Sep. 2022

  • 5

Kandidat Naroda i prave za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i aktuelni zamjenik predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u intervjuu za Slobodnu Bosnu govorio je o predstojećim općim izborima, državnoj imovini, NATO i EU integracijama.

SB: U prethodnom mandatu ste bili predsjedavajući Vijeća ministara BIH, u ovom mandatu ste član Kolegija Predstavničkog doma PS BiH. Kako ocjenjujete rad Vijeća ministara i Parlamenta BiH u ovome mandatu?

U svakom normalnom i demokratskom sistemu rad Parlamenta je uzročno-posljedično povezan sa radom Vlade. Nažalost, u ovome mandatu nije postojala takva funkcionalna veza. Aktuelno Vijeće ministara BiH je umjesto generatora bilo kočničar napretka BiH i sasvim sigurno je riječ o nalošijem sastavu u modernoj historiji BiH. Ovaj neproduktivni i ponižavajući mandat je obilježen blokadama i tenzijama, ciljanim rušenjem državnih institucija, općom stagnacijom i regresijom, bez konkretnih i mjerljivih rezultata. Jednostavno kazano, mandat koji su “pojeli skakavci”. Štaviše, ne samo da nije napravljen nikakav kredibilan rezultat u oblasti EU integracija, infrastrukturnog, ekonomskog i društvenog razvoja, nego su predstavnici pojedinih partija, dominantno iz SNSD-a, aktivno radili na destrukciji BiH i rušenju njenog međunarodnog kredibiliteta. Danas svjedočimo negativnim i dugoročno štetnim posljedicama ishitrene, brzoplete, politički naivne i strateški pogrešne odluke SDA da bez bilo kakve analize, definisanih i mjerljivih ciljeva i programa uđe u koaliciju sa SNSD-om, kao strankom antibosanske orijentacije čiji je proklamovani cilj bio i ostao da razvlaste državne institucije, izvrši prenos nadležnosti na bh entitet RS i tako pripremi teren za dalju etnoteritorijalnu podjelu BiH.

alt

Činjenica da je aktuelno VM BiH za prethodne godine rada predložilo samo 9 izmjena i dopuna zakona, 7 državnih strategija i zaključilo manje od par stotina međunarodnih ugovora i sporazume (što je višestruko lošiji rezultat u poređenju sa više od 100 zakona, 35 cjelodržavnih strategija i 550 međunarodnih ugovora koliko je usvojeno u prethodnom mandatu), da nije predložilo nijedno zakonsko rješenje kojim bi bio unaprijeđen evropski put BiH ili realiziran bilo koji od 14 prioriteta iz Mišljenja EU za BiH, da je riječ o jedinoj vladi u regionu i Evropi koja nije predložila bilo kakve zdravstvene ili ekonomske mjere za sanaciju posljedica pandemije, da u ovome mandatu imamo najniži nivo iskoristivosti evropskih fondova i ponižavajće nizak nivo direktnih stranih investicija, dovoljno govori o planskom i štetočinskom djelovanju VM BiH.

Potrebno je naglasiti da budžetskih sredstava nije nedostajalo, ali nije bilo političke volje niti iskrenog opredijeljenja za evropski i ekonomski napredak BiH i poboljšanje životnog standarda njenih građana.

Za sedam mjeseci ove godine prijavljena je milijarda prihoda više od planiranih. To je za bh prilike veliki novac koji bi se mogao multiplicirati i dati izrazito pozitivne efekte da se iskoristio namjenski i planski. Podjela po pedeset ili sto KM čime trenutna vlast pokušava da zamaže oči građanima je providni i već viđeni predizborni marketing i neadekvatan i nesistemski pristup pomoći u vrijeme velike inflacije.

I privreda i građani čekaju sistemska rješenja kojih nema, ni na nivou BiH, a koliko vidim ni na nivou entitetskih vlada.

Odnos nebrige vladajuće koalicije SNSD-HDZ-SDA na državnom nivou možda najbolje ilustruje činjenica da su u VM BiH kao i u Domu naroda BiH blokirani svi zakoni i inicijative, od smanjenja PDV-a na osnovne životne namirnice do smanjenja akciza i carinske stope na gorivo, što bi vodilo ka smanjenju cijena energenata i osnovnih životnih namirnica čime bi bile zaštićene osjetljive socijalne kategorije i poboljšan životni standard građana.

Nažalost, aktuelna vlast je više zabavljena međusobnim prepucavanjima i stvaranjem psihoze straha od “drugog i drugačijeg” nego egzistencijalnim problemima bh građana. Zato je važno prepoznati i na izborima kazniti aktuelni trend u kojem “lažne vođe”, koje nemaju šta ponuditi narodu i građanima, potenciraju sukobe kako bi ostali na vlasti.

SB: Koji procesi predstavljaju opasnost i prepreku za napredak i razvoj Bosne i Hercegovine?

Mislim da se BiH suočava sa nekoliko ozbiljnih unutrašnjih i vanjskih izazova. Među najozbiljnije unutrašnje izazove spadaju: osporavanje od strane stranaka antibosanske orijentacije unutrašnjeg i vanjskog suvereniteta i političke nezavisnosti BiH, kontinuirane tendencije u pravcu novih etnoteritorijalnih podjela uz najopasniji i još uvijek živ projekat ugrožavanja teritorijalnog integriteta kroz secesiju bh entiteta RS, kao i stalno prisutna namjera prenosa nadležnosti sa državnog na entitetski nivo, pokušaj entitetskog otimanja državne imovine (najbolji primjeri takvog antiustavnog djelovanja institucija i pojedinaca iz RS je pokušaj izgradnje HE na Drini, aerodroma u Trebinju ili najnoviji projekat izgradnje SKI Centra na Manjači), pokušaj legalizacije etničkog čišćenja i zaokruživanja etnički čistih teritorija kroz diskriminirajuća rješenja u izbornom zakonu, negiranje genocida i dalje veličanje ratnih zločina(ca) kroz institucije i obrazovni sistem u RS-u što onemogućava proces saradnje i pomirenja.

Od ključnih vanjskih izazova najizraženiji su: osporavanje teritorijalnog integriteta, suvereniteta i političke neovisnosti BiH od strane retrogradnih politika u našem susjedstvu, što se posebno iskazuje u stalnom miješanju u unutrašnje stvari BiH i, možda najkonkretnije, u neratificiranju od strane Hrvatske i nepotpisivanju ugovora o granici sa BiH od strane Srbije; tu su i još uvijek aktuelni velikodržavni projekti, sada pod plaštom “srpskog sveta”, nekontrolisano naoružavanje Srbije, osporavanje evropskih i pokretanje političkih i hegemonističkih nedobronamjernih regionalnih inicijativa itd.

Posebna opasnost prijeti od zadnjih trendova kojima se silom i oružjem nastoji srušiti međunarodno javno pravo i poredak, što smo vidjeli u slučaju agresije Rusije na međunarodno priznatu državu Ukrajinu.

Zbog toga je za BiH izuzetno važno prisustvo i povećanje broja pripadnika EUFOR misije, kao i trajna povezanost sa NATO savezom. Rješenje vidim u jačanju procesa reintegracije i unutrašnje saradnje, depolitizacije svih sektora gdje se treba pitati struka, a ne politika, vladavini prava i sistemskoj i institucionalnoj borbi protiv svih oblika kriminala i korupcije, u ekonomskom razvoju i otvaranju novih radnih mjesta i svođenju na minimum problema sa našim prvim susjedima.

Neophodno je istinski i partnerski ojačati i unaprijediti saradnju sa prijateljima BiH, sa fokusom na SAD, UK, Njemačku, Francusku i Italiju na zapadu i na Tursku i globalno utjecajne islamske države na istoku. U ekonomskom smislu se moramo okrenuti ka produktivizmu.

Naredni mandat mora biti obilježen masovnim radovima na izgradnji saobraćajne, energetske i digitalne infrastrukture, novim bescarinskim i industrijskim zonama, IT parkovima, dobrim ambijentom i efikasnom pratećom legislativom za domaće i strane investicije, jačanjem proizvodnje i izvoza, prehrambene industrije i turizma.

Tada neće biti problem da minimalna plaća bude 1.000 KM, da sve porodilje u BiH, minimalno u FBiH, dobivaju po 1.000 KM, da mladi imaju programe koji će ih zadržati, da imamo mnogo bolju zdravstvenu zaštitu, da se obrazovanje, nauka, sport i kultura planski i institucionalno finansiraju. I najvažnije, ne smijemo nikada i ni pod kakvim pritiscima odustati od multietničke, građanske, antifašističke, demokratske i evropske BiH.

SB: Da li će i kada BiH dobiti kandidatski status?

EU i NATO integracije su najvažniji vanjskopolitički ciljevi Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući zastupnicima trojke, a ne vladajuće koalicije, pripremljeni su, predloženi i usvojeni zakoni u Predstavničkom domu BiH: Zakon o javnim nabavkama, Zakon o sukobu interesa i Izmjene i dopune zakona o VSTV-u koji su preduvjet za dobivanje kandidatskog statusa koji bi otvorio novo poglavlje odnosa BiH i EU.

alt

Nažalost, zakoni su zaustavljeni u Domu naroda BiH. Zbog toga će ispunjavanje uvjeta za dobivanje kandidatskog statusa biti jedan od prioritetnih zadataka nove koalicije na državnom nivou, jer je kandidatski status važan međukorak do početka otvaranja prvog klastera pregovora i dokaz iskrene opredijeljenisti za EU integracije Bosne i Hercegovine. Potpuno sam siguran da će se poslije promjene političke paradigme i odlaska sa scene retrogradnih politika koje su BiH u ovome mandatu udaljile od Evrope i demokratskig svijeta, te etabliranjem programski i proevropski usmjerenih koalicija promijeniti i odnos evropskih institucija što će rezultirati dobivanjem kandidatskog statusa i novim evropskim fondovima i grantovima usmjerenim ka napretku i razvoju BiH. Evropa, SAD i drugi prijatelji iz međunarodne zajednice čekaju kredibilne partnere, a na nama je da pokažemo da u BiH postoje političke opcije koje znaju i mogu realizirati prioritete koji će ubrzati euroatlantske integracije BiH i stvoriti ambijent sigurnog i normalnog života za sve građane BiH.

SB: Kako procjenjujete rezultate predstojećih izbora?

Ovi izbori će biti referendum na kojem će građani birati između postojećih blokada, nesigurnosti i stagnacije i bolje, sigurne i prosperitetne budućnosti. Zbog toga sam siguran da će birači izabrati nove progresivne politike koje će raditi ne u stranačkom nego u njihovom interesu. Smatram da će najveći pojedinačni rast u odnosu na prošle opće izbore ostvariti Narod i Pravda čija državotvorna, principijela i prepoznatljiva politika ima sve veći broj pristalica.

Denis Bećirović će kao zajednički kandidat opozicije ostvariti ubjedljivu pobjedu. SDA neće ponoviti rezultat iz 2018. godine, niti kao stranka a ni u borbi za člana Predsjedništva BiH. U principu, stranke trojke će imati veći koalicioni kapacitet od SDA i njenih satelita.

Računajući i druge opozicione strake iz FBiH koje bi se, zajedno sa trojkom, mogle okupiti oko zajedničkog programa euroatlantskog napretka, političke stabilnosti, jačanja vladavine prava i ekonomskog razvoja BiH, koalicioni kapacitet će biti apsolutan. I na državnom, i na nivou FBiH, i na nivou većine kantona. Imajući u vidu činjenicu da ne postoji politički pluralizam među strankama sa hrvatskim predznakom, tu neće biti većih iznenađenja. Što se tiče bh entiteta RS, stranke opzicije imaju šansu da pobijede SNSD i njegove satelite, i da takođe ostvare ozbiljan koalicioni kapacitet na entitetskom i državnom nivou, samo pod uvjetom da se potpuno distanciraju od Dodikove separatističke i antibosanske politike, da prestanu biti back vokali njegovih destruktivnih antiustavnih i protivzakonskih aktivnosti i da istupe sa jasnim programom napretka i razvoja bosanskohercegovačkog društva u njegovoj multietničkoj ukupnosti.

Vezane vijesti

Komentari - Ukupno 5

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove redakcije Slobodna Bosna. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Redakcija zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara redakcija nije dužna obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

  1. Lista komentara
  2. Dodaj komentar

trenutak ...